Snahou našej advokátskej kancelárie je dôsledne obhajovať a presadzovať Vaše práva a právom chránené záujmy a nároky, ktorých sa domáhate ako zamestnanec, zamestnávateľ, spoločník, konateľ, obvinený, poškodený alebo ako bežný občan.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby aj právnickým osobám pri uplatňovaní a presadzovaní ich obchodných (obchodné spoločnosti) alebo iných právnych záujmov.

V súčasnosti patrí naša advokátska kancelária medzi partnerov spoločnosti D. A. S. poisťovňa právnej ochrany a. s., ktorej klientom poskytuje právne služby.

Právne služby poskytujeme v súčasnosti aj niekoľkým obchodným spoločnostiam podnikajúcim najmä v oblasti dopravy, služieb a predaja tovaru ako aj desiatkam fyzických osôb a ich záujmy presadzujme a obhajujeme na súdoch Slovenskej republiky ako aj v zahraničí (Česko, Rakúsko, Taliansko).